Cennik Indywidualna Stymulacja Słuchu wg Johansena


1. Diagnoza Wstępna – 200 zł

2. Diagnoza kontrolna (między etapowa – co 8-10 tygodni) -180 zł

Przygotowanie indywidualnego programu treningu słuchowego na płycie CD:

3. Płyta standardowa dla małych dzieci 3 – 4 lata na 6 – 8 tygodni (bez audiometrii tonalnej) – 140 zł

4. Płyta dla dzieci powyżej 4 r.ż na 8 – 10 tyg – 180 zł

5. Płyta indywidualizowana – 180 zł

6. Opracowanie  pisemne diagnozy z zaleceniami do szkoły lub Poradni psychologiczno – pedagogicznej – 100 zł

kontakt

mgr Barbara Jurowicz 516 016 282

Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice