Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)


Twórca metody: dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

Każdy człowiek, który słyszy prawidłowo może mieć trudności z centralnym przetwarzaniem bodźców słuchowych. Problemy takie mogą dotyczyć osób:

 • zapadających na częste zapalenia ucha środkowego i wysiękowe zapalenie ucha środkowego w okresie wczesnego dzieciństwa,
 • mających problemy z koncentracją uwagi,
 • z opóźnieniem w rozwoju mowy,
 • z nadwrażliwością słuchową,
 • autyzmem,
 • mających trudności z nauką języków obcych,
 • predyspozycje genetyczne np. z dysleksją.

Kiedy słuchanie jest utrudnione, niekompletne lub niedokładne może to mieć wpływ na rozwój następujących obszarów:

 • uwagi i koncentracji,
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji,
 • komunikacji ,
 • przetwarzania fonologicznego,
 • samooceny.

Zamierzony efekt terapeutyczny osiągany jest dzięki plastyczności neuronalnej. Poprzez stymulację można wpływać na dojrzewanie i zmiany w układzie słuchowym.

Jest to główne pojecie dotyczące zmian organizacji dróg nerwowych w mózgu odpowiedzialnych za słyszenie i mowę.

 • Niektóre procesy dojrzewania i zmian są niezależne od doświadczeń.
 • Niektóre zmiany są zależne od czynności lub doświadczeń.
 • Są też zmiany, które występują podczas tzw. faz krytycznego rozwoju.

Im młodszy mózg tym większa jest jego plastyczność. Najnowsze badania naukowe wskazują, że wiek to tylko jeden z czynników neuroplastyczności.

Zmiany mogą zachodzić do późnego wieku, jeśli stymulacja jest odpowiednio silna tzn. ma odpowiednią:

 • Częstotliwość (odpowiednio często).
 • Czas (odpowiednio długo).
 • Intensywność (odpowiednio silna).
 • Motywacja (współpraca)

Metoda Johansena-IAS jest jedynym programem domowym, której program terapii opiera się o indywidualnie przygotowane CD.

Metoda umożliwia trening słuchu w bezpiecznej, rodzinnej atmosferze, w domu pacjenta. Odbywająca się w domu terapia oddziałuje przez dłuższy czas za pomocą powolnej stymulacji.

Terapia oparta na specjalnie skomponowanej i wykonywanej na syntetyzatorze muzyce jest słuchana w domu poprzez słuchawki przez 10 minut dziennie. Postępy są kontrolowane co 4-10 tygodni (w zależności od wieku), wtedy podejmowane są decyzje o przejściu na następny etap terapii w formie kolejnej płyty CD.

Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy – dzieci najczęściej potrzebują 9-10 miesięcy.

Cechy charakterystyczne Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)

 • Muzyka w metodzie Johansena IAS jest specjalnie skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji.
 • Dla pacjenta tworzy się indywidualną płytę CD, która będzie odpowiadała wyłącznie jego profilowi słuchowemu.
 • Każdy pacjent otrzymuje indywidualny program, który będzie najlepiej pasował do jego możliwości słuchowych i możliwości do nauki. Uzyskuje się to poprzez wybór odpowiedniego CD lub indywidualnie przygotowanej CD

Diagnoza słuchu:

 • Terapeuci – Johansen IAS wykonują badanie słuchu i słuchania.
 • Do nich należy badanie jak pacjent reaguje na poszczególne częstotliwości, jak wygląda współpraca obu uszu i określenie, z której strony dziecko słyszy dźwięk.
 • Jeśli u osoby badanej stwierdzono, że niektóre częstotliwości są słabiej lub szybciej odbierane niż inne, jest to wykorzystane aby stworzyć indywidualną muzykę na CD.
 • Decyzja o terapii Johansen IAS opiera się na obserwacjach prezentowanych form zachowania bądź reakcji słuchowych, badaniach audiometrycznych i wprowadzeniu procedur dzięki, którym spodziewamy się osiągnąć zamierzone cele osiągalne podczas trwania terapii.
 • Informacje z obserwacji, prób klinicznych i z badania audiometrycznego umożliwiają opracowanie precyzyjnego programu stymulacji, który jest bardzo dokładnie wymierzony na konkretne problemy z przetwarzaniem słuchowym.
 • Johansen IAS – CD są ukierunkowane na poszczególne częstotliwości krok po kroku, tak aby uniknąć przeciążenia i błędów.

Instrukcja słuchania płytki:

 • 10 minut codziennie najczęściej przez 6 dni w tygodniu.
 • Stała pora słuchania.
 • Ciche spokojne miejsce.
 • W czasie słuchania nie należy wykonywać innych czynności.
 • Słuchanie powinno odbywać się w sytuacji relaksu, dzieci słuchają chętnie programu w łóżku.
 • Przy problemach z utrzymaniem uwagi mogą pomóc: malowanie, łatwe puzzle, układanie klocków np. Lego, plastelina lub przytulanka

Zalecany sprzęt:

 • Odtwarzacz CD o minimalnym zakresie częstotliwości 20Hz do 16000Hz.
 • Jeśli są wbudowane equalizer, wzmacniacz basów lub kontrola balansów należy je wyłączyć.
 • Muzyka, która jest nagrana dla dziecka na CD nie może być w jakikolwiek sposób zmieniana.
 • Bardzo ważne są dobre słuchawki. Tanie słuchawki mogą zmieniać brzmienie muzyki i mogą mieć wbudowane wzmacniacze basów. Droższe słuchawki są przeznaczone raczej do słuchania muzyki klasycznej i nie mają wbudowanych wzmacniaczy a sygnał jest jednakowo przekazywany do obu uszu.
 • Bardzo ważne jest prawidłowe założenie słuchawek.

Program ten działa na różne zdolności i zachowania:

 • Uwaga i koncentracja.
 • Pamięć.
 • Rozumienie mowy.
 • Jasne wypowiedzi (zrozumiałe).
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Fonologia (rozpoznawanie dźwięków /liter i związków między tym co dziecko słyszy, a tym jak się je pisze).
 • Łatwiej jest słuchać i rozumieć to co się słyszy.
 • Motywacja i samoocena.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)

pomaga ludziom we wszystkich grupach wiekowych

od 3 lat do 100 lat.

Tylko zarejestrowani terapeuci mają autoryzację do złożenia

zamówień CD i przekazywania ich pacjentom: www.johansen-ias.pl

Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice