Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)


Każdy człowiek, który słyszy prawidłowo może mieć trudności z centralnym przetwarzaniem bodźców słuchowych. Problemy takie mogą dotyczyć osób:

 • zapadających na częste zapalenia ucha środkowego i wysiękowe zapalenie ucha środkowego w okresie wczesnego dzieciństwa,
 • mających problemy z koncentracją uwagi,
 • z opóźnieniem w rozwoju mowy,
 • z nadwrażliwością słuchową,
 • autyzmem,
 • mających trudności z nauką języków obcych,
 • predyspozycje genetyczne np. z dysleksją.

Kiedy słuchanie jest utrudnione, niekompletne lub niedokładne może to mieć wpływ na rozwój następujących obszarów:

 • uwagi i koncentracji,
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji,
 • komunikacji ,
 • przetwarzania fonologicznego,
 • samooceny.

Zamierzony efekt terapeutyczny osiągany jest dzięki plastyczności neuronalnej. Poprzez stymulację można wpływać na dojrzewanie i zmiany w układzie słuchowym.

Metoda Johansena-IAS jest programem pasywnym/ nie wymagającym większego zaangażowania ze strony  pacjenta/ i jednocześnie  jedynym programem domowym, którego program terapii polega na słuchaniu specjalnie dobranej do wyników badania muzyki wykonywanej na syntetyzatorze i słuchanej w domu poprzez słuchawki przez 10 minut dziennie.

Postępy są kontrolowane co 6-10 tygodni (w zależności od wieku), wtedy podejmowane są decyzje o przejściu na następny etap terapii w formie kolejnej płyty CD.

Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy – dzieci najczęściej potrzebują 9-10 miesięcy.

Tylko certyfikowani i zarejestrowani terapeuci mają autoryzację do wykonania diagnozy przetwarzania słuchowego metodą Johansena oraz złożenia zamówienia na indywidualny program  CD i przekazywania ich pacjentom:

Szczegółowe informacje na  www.johansen-ias.pl

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

1. Diagnoza Wstępna – 200 zł

2. Diagnoza kontrolna (między etapowa – co 8-10 tygodni) -180 zł

Przygotowanie indywidualnego programu treningu słuchowego na płycie CD:

3. Płyta standardowa dla małych dzieci 3 – 4 lata na 6 – 8 tygodni (bez audiometrii tonalnej) – 160 zł

4. Płyta indywidualizowana – 200 zł

5. Opracowanie pisemne diagnozy z zaleceniami do szkoły lub Poradni psychologiczno – pedagogicznej – 100 zł

kontakt

Pacjenci którzy rozpoczęli terapie przed 01.09.2019 cennik płyty w starej cenie.

mgr Barbara Jurowicz 516 016 282

Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice