Metoda PNF


Metoda PNF

swój początek ma w latach czterdziestych ubiegłego stulecia i ściśle wiąże się z osobami Hermana Kabata oraz Margaret Knott. Skrót nazwy wiąże się z anglojęzyczną nazwą metody: proprioceptive neuromuscular facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe). Metoda odwołuje się do torowania, aktywizowania struktur nerwowo-mięśniowych za pomocą proprioreceptorów (receptorów czucia głębokiego).

Koncepcja PNF pozwala na terapię niemal wszystkich zaburzeń ruchowych, a więc bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w neurologii, ortopedii, do rehabilitacji zespołów bólowych narządu ruchu, w tym kręgosłupa oraz wad postawy i skolioz.

Warunkiem powodzenia terapii wg koncepcji PNF jest przekonanie pacjenta o potrzebie pracy nad własnym problemem, tym samym aktywne włączenie się w proces rehabilitacji. Oczywiście świadomym należy być tego, iż metoda PNF tak jak każda inna metoda neurofizjologiczna nie jest w stanie odbudować zniszczonych lub trwale zdeformowanych struktur układu nerwowego czy narządu ruchu, może jedynie pomóc wytworzyć kompensację poprzez wykorzystanie rezerw i plastyczności nieuszkodzonych obszarów.

Na koncepcję PNF składa się kilka elementów:

 • Filozofia PNF
 • Zasady główne
 • Techniki
 • Wzorce ruchowe
 • Praca na macie
 • Nauka chodu
 • Funkcje życiowe
 • Rehabilitacja ogólna

Postępowanie terapeutyczne ukierunkowane jest zawsze poprzez filozofię PNF:

 1. pozytywne nastawienie do pacjenta i jego problemów (motywacja)
 2. globalna obserwacja pacjenta (nie tylko chora część)
 3. mobilizacja rezerw pacjenta – pozytywne rozpoczęcie zabiegu
 4. irradiacja i wzmocnienie
 5. uwzględnienie globalnych czynności ruchowych
 6. intensywny plan ćwiczeń (również domowych!)
 7. myślenie funkcjonalne – aktywności życia codziennego
 8. częsta zmiana pozycji wyjściowych
 9. zmiana normalnej kolejności ruchu
 10. uzyskanie odpowiedzi na każdy bodziec
 11. BEZBOLESNA praca z pacjentem

Koncepcja PNF bardzo dobrze uzupełnia i nadaje się do łączenia z innymi koncepcjami terapeutycznymi, takimi jak terapia manualna oraz neuromobilizacja.

Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice