Turnusy


NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS zaprasza niemowlęta, dzieci i młodzież na turnus rehabilitacyjny pt:

„Rodzic terapeutą swojego dziecka”

Najbliższe terminy :

11 – 17.03.2020

15 – 21.04.2020

13 – 19.05.2020

10 – 16.06.2020

Turnus przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniem ośrodkowej koordynacji nerwowej, asymetrią ułożenia ciała, kręczem szyi,  mózgowym porażeniem dziecięcym,  przepukliną oponowo-rdzeniową, skoliozą  niemowlęcą, uszkodzeniami splotu ramiennego, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, dystrofią mięśniową, zespołem Down’a oraz innymi zespołami genetycznymi wymagającymi rehabilitacji, stopą końsko-szpotawą oraz innymi wadami stóp, artrogrypozą, skoliozą idiopatyczną, wadami postawy, stanami po urazach narządu ruchu i układu nerwowego.

Rodzice biorą czynny udział w procesie planowania i prowadzenia procesu rehabilitacji swoich dzieci.

W czasie trwania turnusu dziecko codziennie odbywa 4 indywidualne wizyty terapeutyczne. W trakcie wizyt ustalany jest program terapeutyczny uwzględniający dysfunkcje i zaburzenia pacjenta. Terapeuta dobiera odpowiednie metody i techniki terapii, z których część  stopniowo rodzic wykonuje pod okiem terapeuty.

Program turnusu zawiera 18 indywidualnych wizyt fizjoterapeutycznych, 6 wizyt neurologopedycznych.

Dodatkowo  w trakcie turnusu rodzice biorą udział w zajęciach integracyjnych, relaksacyjnych i terapeutycznych w czasie, których dzieci pozostają pod opieką pedagoga.

Stosowane metody:

metoda odruchowej lokomocji wg Vojty

PRI

PNF

terapia manualna narządu ruchu

trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp

masaż logopedyczny wg dr  Stecko

neurosensomotoryczna terapia taktylna wg dr Masgutowej

integracja odruchów ustno-twarzowych wg dr Masgutowej

stymulacja sfer neuromotorycznych w obrebie orofacjalnym

stymulacja polisensoryczna

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

zabawy interakcyjne z dziedziny psychologii humanistycznej,

relaksacja według Jacobsona

elementy Krakowskiej Szkoły Logopedycznej wg prof. Cieszyńskiej

elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

elementy metody werbotonalnej

elementy regulacyjnej terapii ustno-twarzowej

elementy metody Knill

Miejsce turnusu: Krynica-Zdrój, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy PANORAMA, ul Wysoka 15

Koszt turnusu:  3780 złotych

Cena obejmuje koszty pobytu i wyżywienia pacjenta oraz rodzica/opiekuna, pełny program terapeutyczny, korzystanie z krytej pływalni, siłowni i zajęć fitness, sauny, jacuzzi oraz wielu innych atrakcji. Indywidualne zakwaterowanie pacjenta wraz z rodzicem/opiekunem w apartamentach wyposażonych w (łazienki, telewizja SAT, radio, telefon, internet bezprzewodowy). Dodatkowo do dyspozycji uczestników komputer z dostępem do internetu, bezpłatny internet, sejf w recepcji, parking, Pokój bawialny dla dzieci (happy-room) /sezonowo – działający w ferie i w wakacje/ oraz wiele udogodnień.

więcej informacji na temat Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Panorama w krynicy Zdrój uzyskacie Państwo pod:

http://www.panorama.krynica.pl/

Szczegółowe informacje pod numerami 607 696 367 (finanse, organizacja) oraz 692 447 046 (terapia)

Zapraszamy!

Zachęcamy również do obejrzenia filmu z pierwszego turnusu rehabilitacyjnego.

turnus rehabilitacyjny

Zapisu należy dokonać za pomocą formularza do wypełnienia lub telefonicznie

pod numerem 607 696 367

REGULAMIN

 1. Organizatorem turnusu jest Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 28,
 2. Rodzic/Opiekun/Pacjent (w przypadku osoby pełnoletniej pacjent) zobowiązany jest do elektronicznej rejestracji na stronie www.neurokinezis.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz nadesłania kopii wymaganych dokumentów w nim wymienionych.
 3. Rodzic/Opiekun/pacjent zobowiązany jest wpłacić 300zł zaliczki na konto Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS ( nr konta podany poniżej) w terminie do 3 dni po dokonanej rejestracji. Brak wpłaty zaliczki w tym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w turnusie, a organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania na to miejsce w danym terminie  innego pacjenta.
 4. Wpłatę pozostałej części kwoty za turnus należy uiścić najpóźniej 21 dni przed data rozpoczęcia turnusu. Brak wpłaty w w/w terminie rozumiane jest jako rezygnacja z turnusu, a organizator potrąca 100%  wartości zaliczki na poczet opłat manipulacyjnych, zastrzegając sobie prawo zakwalifikowania na to miejsce  w danym terminie innego pacjenta.
 5. W przypadku rezygnacji z turnusu  w terminie  do 14  dni przed datą rozpoczęcia turnusu, organizator potrąca 50% wartości ceny turnusu zastrzegając sobie prawo zakwalifikowania na to miejsce  w danym terminie innego pacjenta.
 6. W przypadku rezygnacji z turnusu w czasie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu organizator potrąca 100% wartości ceny turnusu, zastrzegając sobie prawo zakwalifikowania na to miejsce  w danym terminie innego pacjenta.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu i terapii podczas pobytu na  turnusie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi – wyjątek stanowi choroba dziecka lub Rodzica/Opiekuna. W takim przypadku zwrotowi podlega kwota proporcjonalna do odbytego pobytu na turnusie.

Nr konta 20 1240 4748 1111 0000 4878 4632

Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice