Personel


Przedstawiamy Państwu Nasz personel.
To wysoko wyspecjalizowana kadra lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów, neurologopedów, psychologów.
Od 2003 roku pogłębiamy naszą wiedzę na licznych szkoleniach, kursach i warsztatach specjalistycznych, aby móc kompleksowo leczyć i edukować Naszych pacjentów.

W Naszej codziennej pracy zajmujemy się osobami dorosłymi, kobietami w ciąży i po porodzie, młodzieżą, dziećmi, niemowlętami i noworodkami.lek.med. Maria Niewolik – Kryca

Pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa

uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Kurs koncepcji PNF

dr n.med. Grażyna Banaszek

Pediatra, specjalista neurologii dziecięcej

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty, Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych “Promyk Słońca”

Autorka książki pt “Rozwój ruchowy niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty”

Autorka i recenzent merytoryczny wielu publikacji dotyczących neurologii dziecięcej oraz metody Vojty skierowanychdo środowisk medycznych jak i do rodziców

Wykładowca kursów dla lekarzy, wystąpienia na wielu konferencjach krajowych, a także międzynarodowych

magister fizjoterapii  Dorota Mróz – 510 556 917

Terapeuta metody Vojty

Terapeuta metody PNF

Szkolenie – PNF i skolioza

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Terapia manualna u dzieci

DNS – Dynamic Neuromuscular Stabilization cz. 1

CRAFTA – bóle głowy u dzieci

Kinetic Control

technik fizjoterapii  Beata Waśko – Stępka 509 401 106

magister pedagogiki opiekuńczej

Terapeuta metody Vojty

Terapia manualna u dzieci

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Szkolenie: “Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami”

magister fizjoterapii  Agnieszka Gargas – 602 699 825

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Kinetic Control

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu biodrowego, kolanowego i skokowego oraz stopy

Szkolenie: “Zastosowanie wybranych miękkich technik manualnych oraz ćw. izometrycznych wg F.Horna i E.Becker w terapii bocznych skrzywień kręgosłupa pochodzenia statycznego”

magister fizjoterapii  Monika Rzepka – 505 331 688

Certyfikowana terapeutka uroginekologiczna

Szkolenie: Aktywna 9 miesięcy

Szkolenie: Pilates Pelvic Floor

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kinetic Control

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu biodrowego i kolanowego, skokowego oraz stopy

Szkolenie: “Zastosowanie wybranych miękkich technik manualnych oraz ćw. izometrycznych wg F.Horna i E.Becker w terapii bocznych skrzywień kręgosłupa pochodzenia statycznego”

magister fizjoterapii  Agata Twardowska – 663 702 455

Drenaż limfatyczny

Kompleksowa Terapia Obrzękowa wg metody Asdonka

Masaż leczniczy I,II,III stopnia

Kinetic Control

Kinesiotaping

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowe, stawu biodrowego i kolanowego, skokowego oraz stopy

magister fizjoterapii  Alina Gucwa – 882 892 095

Terapeuta metody Vojty

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku

Kinesiology Taping w pediatrii

magister  fizjoterapii Joanna Leśniak – Chlipała – 512 392 307

Terapeuta metody Vojty

Terapia manualna u dzieci

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

CRAFTA – bóle głowy u dzieci

DNS – Dynamic Neuromuscular Stabilization

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kinesiology Taping

magister  fizjoterapii Małgorzata Oleś – 513 977 990

Terapeuta metody PNF i skoliozy – kurs podstawowy

Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Kinesiology Taping

Fizjoterapia w geriatrii

jjjj

.magister  fizjoterapii Ewelina Groń

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Kinesiology Taping

Metoda NDT – Bobath – Rehabilitacja osób po udarze – kurs podstawowy

Fizjoterapia w geriatrii

bbbbbbbb

magister fizjoterapii Kacper Kucz – 18 446 40 25

Terapeuta metody PNF

Terapia PRI

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu biodrowego, kolanowego i skokowego oraz stopy

Kinesiology Taping

Neuromobilizacje wg Buttlera

nnnn

magister fizjoterapii  Tomasz Maślanka – 607 696 367

Terapeuta metody Vojty

Terapia Manualna

Terapia manualna u dzieci i dorosłych

Terapia manualna – OW III Stawy żuchwowo – skroniowe, obwodowy układ nerwowy – cieśnie, bark, łokieć

CRAFTA

DNS – Dynamic Neuromuscular Stabilization

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Zespołu – Lędżwiowo – Miedniczno – Udowego”

Oddychanie posturalne – zintegrowane podejście do postępowania leczniczego – Patomechanika wzorców kompleksu piersiowo – brzusznego

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Kinetic Control

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Terapia Czaszkowo – Krzyżowa

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

Kinesiology Taping

bbbbb

magister fizjoterapii Wojciech Dutka – 692 447 046

Terapeuta metody Vojty

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Terapia manualna u dzieci i dorosłych Cyria’x, Szkoła Niemiecka, Szkoła Praska

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

nnnnnn

magister  Anna Olszowska – 603 978 191

Pedagog specjalny

Oligofrenopedagog

Tyflopedagog

Diagnoza dzieci metodą KORP

Diagnoza dzieci metodą KOZE

Terapia dzieci z zaburzeniamo rozwoju psychoruchowego

hhhhh

magister Sylwia Konopka – 503 657 058

Pedagog specjalny

Oligofrenopedagog

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej

nnnnnnnnnn

nnnnnnn

magister Barbara Jurowicz – 516 016 282

Pedagog specjalny/oligofrenopedagog

Terapeuta Wyższych Funkcji Słuchowych met. Neuroflow

Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansena

Terapeuta ręki i grafomotoryki

Instruktor terapii zajęciowej

nnnnnn

magister Sylwia Dominik – 18 222 53 08

Pedagog

Neurologopeda

Tyflologopeda

Oligofrenopedagog

xxxxxxxxxxxxxxxxxnnn

nnnnn

magister Alicja Bytowska

Terapia ręki


wwww

wwww

wwww

nnnnn

magister fizjoterapii Weronika Drozd – 733 457 365

Terapeuta metody PNF

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu kolanowego i biodrowego

hhhh

hhhh

vvvvv

magister fizjoterapii Kamila Lisiecka – Czech – 514 361 887

Terapeuta metody PNF

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego

magister fizjoterapii Kamila Lisiecka – Czech – 514 361 887
Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice