Personel


lek.med. Maria Niewolik

Pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa

uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Kurs koncepcji PNF

l

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

dr n.med. Grażyna Banaszek

Pediatra, specjalista neurologii dziecięcej

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty, Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych “Promyk Słońca”

Autorka książki pt “Rozwój ruchowy niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty”

Autorka i recenzent merytoryczny wielu publikacji dotyczących neurologii dziecięcej oraz metody Vojty skierowanych do środowisk medycznych jak i do rodziców

Wykładowca kursów dla lekarzy, wystąpienia na wielu konferencjach krajowych, a także międzynarodowych

lek.med. Krzysztof Wolak

Specjalista ortopeda – traumatolog

lek.med. Helena Woźniak – Rosół

Pediatra

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa

uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Leczenie zaburzeń flory jelitowej i mikroodżywiania jelitowego

jjjjjjjjjj

jjjjjjjjjj

magister fizjoterapii  Dorota Mróz – 510 556 917

Terapeuta metody Vojty

Terapeuta metody PNF

Szkolenie “PNF i skolioza”

Terapia manualna u dzieci

Kinetic Control

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

technik fizjoterapii  Beata Waśko – 509 401 106

magister pedagogiki opiekuńczej

Terapeuta metody Vojty

Terapia manualna u dzieci

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Szkolenie: “Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami”

magister fizjoterapii  Agnieszka Gargas – 602 699 825

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Kinetic Control

Kompleksowa terapia blizn, zrostów i keloidów

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej i stawu kolanowego

Szkolenie: “Zastosowanie wybranych miękkich technik manualnych oraz ćw. izometrycznych wg F.Horna i E.Becker w terapii bocznych skrzywień kręgosłupa pochodzenia statycznego”

magister fizjoterapii  Monika Rzepka – 505 331 688

Fizjoterapia w uroginekologii

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kinetic Control

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej i stawu kolanowego

Szkolenie: “Zastosowanie wybranych miękkich technik manualnych oraz ćw. izometrycznych wg F.Horna i E.Becker w terapii bocznych skrzywień kręgosłupa pochodzenia statycznego”

magister fizjoterapii  Agata Twardowska – 663 702 455

Drenaż limfatyczny

Kompleksowa Terapia Obrzękowa wg metody Asdonka

Masaż leczniczy I,II,III stopnia

Kinetic Control

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej i stawu kolanowego

licencjat fizjoterapii  Alina Gucwa – 882 892 095

Terapeuta metody Vojty

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku

Kinesiology Taping w pediatrii

nnnnnnn

nnn

magister fizjoterapii Kacper Kucz

Terapeuta metody PNF

Terapia PRI

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej i stawu kolanowego

Kinesiology Taping

Neuromobilizacje wg Buttlera

magister fizjoterapii  Tomasz Maślanka – 607 696 367

Terapeuta metody Vojty

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Terapia manualna u dzieci i dorosłych

Kinetic Control

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Terapia Czaszkowo – Krzyżowa

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

Kinesiology Taping

magister fizjoterapii Wojciech Dutka – 692 447 046

Terapeuta metody Vojty

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Terapia manualna u dzieci i dorosłych Cyria’x, Szkoła Niemiecka, Szkoła Praska

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Terapia Czaszkowo – Krzyżowa

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

magister Sylwia Konopka – 503 657 058

Pedagog specjalny

Oligofrenopedagog

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej

nnnnnnnnnn


magister Barbara Jurowicz – 516 016 282

Pedagog specjalny/oligofrenopedagog

Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansena

Instruktor terapii zajęciowej

nnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

magister Agnieszka Treit – 733 866 773

Psycholog

nnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

nnnnnnnnnn

magister Sylwia Dominik –

Neurologopeda


Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice