Personel


lek.med. Maria Niewolik – Kryca

Pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa

uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Kurs koncepcji PNF


,

dr n.med. Grażyna Banaszek

Pediatra, specjalista neurologii dziecięcej

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Vojty, Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej, członek Rady Naukowej Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych “Promyk Słońca”

Autorka książki pt “Rozwój ruchowy niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja metodą Vojty”

Autorka i recenzent merytoryczny wielu publikacji dotyczących neurologii dziecięcej oraz metody Vojty skierowanych do środowisk medycznych jak i do rodziców

Wykładowca kursów dla lekarzy, wystąpienia na wielu konferencjach krajowych, a także międzynarodowych

lek.med. Helena Woźniak – Rosół

Pediatra

Wczesna diagnostyka neurorozwojowa

uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty

Leczenie zaburzeń flory jelitowej i mikroodżywiania jelitowego

jjjjjjjjjj

jjjjjjjjjj

magister fizjoterapii  Dorota Mróz – 510 556 917

Terapeuta metody Vojty

Terapeuta metody PNF

Szkolenie “PNF i skolioza”

Terapia manualna u dzieci

Kinetic Control

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

technik fizjoterapii  Beata Waśko – Stępka 509 401 106

magister pedagogiki opiekuńczej

Terapeuta metody Vojty

Terapia manualna u dzieci

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Szkolenie: “Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami”

magister fizjoterapii  Agnieszka Gargas – 602 699 825

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Kinetic Control

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu biodrowego, kolanowego i skokowego oraz stopy

Szkolenie: “Zastosowanie wybranych miękkich technik manualnych oraz ćw. izometrycznych wg F.Horna i E.Becker w terapii bocznych skrzywień kręgosłupa pochodzenia statycznego”

magister fizjoterapii  Monika Rzepka – 505 331 688

Certyfikowany terapeuta uroginekologiczny

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kinetic Control

Diagnostyka obrazowa narządu ruchu

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu biodrowego i kolanowego, skokowego oraz stopy

Szkolenie: “Zastosowanie wybranych miękkich technik manualnych oraz ćw. izometrycznych wg F.Horna i E.Becker w terapii bocznych skrzywień kręgosłupa pochodzenia statycznego”

magister fizjoterapii  Agata Twardowska – 663 702 455

Drenaż limfatyczny

Kompleksowa Terapia Obrzękowa wg metody Asdonka

Masaż leczniczy I,II,III stopnia

Kinetic Control

Kinesiotaping

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowe, stawu biodrowego i kolanowego, skokowego oraz stopy

licencjat fizjoterapii  Alina Gucwa – 882 892 095

Terapeuta metody Vojty

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kompleksowa rehabilitacja dzieci z uszkodzonym systemem wzroku

Kinesiology Taping w pediatrii

nnnnnn

bbbbbn

magister  fizjoterapii Joanna Leśniak – Chlipała – 512 392 307

Terapeuta metody Vojty

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kinesiology Taping

mmmmm


magister  fizjoterapii Małgorzata Oleś – 513 977 990

Terapeuta metody PNF

Kinesiology Taping

Fizjoterapia w geriatrii

jjjj

jjjj

jwwww

.magister  fizjoterapii Ewelina Groń

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Kinesiology Taping

Metoda NDT – Bobath – Rehabilitacja osób po udarze – kurs podstawowy

Fizjoterapia w geriatrii

jwwww

magister fizjoterapii Kacper Kucz – 18 446 40 25

Terapeuta metody PNF

Terapia PRI

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu biodrowego, kolanowego i skokowego oraz stopy

Kinesiology Taping

Neuromobilizacje wg Buttlera

magister fizjoterapii  Tomasz Maślanka – 607 696 367

Terapeuta metody Vojty

Terapia Manualna

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Terapia manualna u dzieci i dorosłych

Kinetic Control

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Terapia Czaszkowo – Krzyżowa

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

Kinesiology Taping

magister fizjoterapii Wojciech Dutka – 692 447 046

Terapeuta metody Vojty

Terapeuta metody PNF

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenzie

Terapia PRI

Terapia manualna u dzieci i dorosłych Cyria’x, Szkoła Niemiecka, Szkoła Praska

Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp u dzieci

Problemy zaburzeń regulacji wieku wczesnodziecięcego

magister  Anna Olszowska – 603 978 191

Pedagog specjalny

Oligofrenopedagog

Tyflopedagog

Diagnoza dzieci metodą KORP

Diagnoza dzieci metodą KOZE

Terapia dzieci z zaburzeniamo rozwoju psychoruchowego

magister Sylwia Konopka – 503 657 058

Pedagog specjalny

Oligofrenopedagog

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej

nnnnnnnnnn


magister Barbara Jurowicz – 516 016 282

Pedagog specjalny/oligofrenopedagog

Terapeuta Wyższych Funkcji Słuchowych met. Neuroflow

Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansena

Terapeuta ręki i grafomotoryki

Instruktor terapii zajęciowej

nnnnnnnnnn

magister Justyna Dulak – 18 222 53 08

Pedagog specjalny

Pedagog opiekuńczo – wychowawczy

Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Terapeuta Integracji Sensorycznej

nnn
nnnnn

magister Sylwia Dominik – 18 222 53 08

Pedagog

Neurologopeda

Tyflologopeda

Oligofrenopedagog

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

magister Alicja Bytowska

Terapia ręki


wwww

wwww

wwww

wwww

magister Kinga Zając

wwww

wwww

wwww

wwww


wwww

magister Ewa Kulig – 530 226 650

licencjat fizjoterapii

Neurologopeda kliniczny

Biolog – sp. Biologia człowieka

Rehabilitacja w pediatrii:

- Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych – metoda MNRI, Program dr S. Masgutowej

-Terapia manualna u dzieci

- Neurologopedia funkcjonalna

Fizjoterapia Funkcjonalna w ortopedii i medycyny sportowej

- po urazach, przed i po zabiegach operacyjnych, w zespołach bólowych

Terapia tkanek miękkich:

- techniki miękkie stosowane w leczeniu schorzeń narządu ruchu (PIR, TP, KT, techniki powięziowe, masaż)

- Terapia neurostrukturalna – NST


Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice